Massasjebad

Vilkår og brukerregler

Grandee er HotSprings største, og et av markedets beste massasjebad. For å sikre den gode badeopplevelsen ber vi om at følgende regler overholdes:

Vask kroppen godt, bruk alltid rent badetøy og fjern eventuell sminke.

Ikke søl drikke og bruk kun plastglass i massasjebadet.

Snus/Snacks skal ikke inntas i massasjebadet. Dette går i filtrene og vil medføre bytting av vann, rensing av rørsystem og ekstrakostnader.

Børst grus og jord fra føttene før bruk av massasjebadet.

Lukk lokket ordentlig etter bruk (NB! Bruk festene i lokkets hjørner. Vinden kan ta tak i lokket om det ikke er festet ordentlig). Hold det ryddig rundt massasjebadet og lås badet før avreise.

NB! Det skal være ro utendørs i området kl. 23:00 og lyd bærer svært godt utendørs. Av hensyn til godt naboskap og velforeningens regler, tillater vi ikke at massasjebadet benyttes etter kl. 23:00.

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER:

Ingen barn skal bruke massasjebadet uten oppsyn.

Ikke hopp eller søl vann ut av massasjebadet. Dersom vannivået kommer under de øverste massasjedysene må det etterfylles vann via filterrommet.

Ikke alle kan sitte lenge i vanntemperaturer opp mot 40 grader. Det gjelder særlig små barn, gravide, elder og personer med høyt blodtrykk. Avpass derfor bruken.

Ved spørsmål, ring eller send SMS til vedlikehold (Terje – 400 97 000) eller Mosetertoppen Panorama (Hilde – 918 38 898)