Veien frem 

Slik finner du annekset du har leid 

  • Kjør E6 nordover fra Oslo, eller sørover fra Trondheim
  • Ta av ved skilt til Hunderfossen/Øyer sentrum, ta så til høyre i rundkjøringen
  • Ta 2. vei til venstre (Grandrudveien). Følg denne veien ca 600 m (flere fartsdumper i veien)
  • Ta så til venstre ut på Nermosvegen
  • Etter 700 m ta til høyre ut på Sørbygdsvegen (skilt mot Hafjelltoppen)
  • Etter 800 m ta til høyre mot Mosetertoppen og Hafjell Fjellandsby (rett FØR tunnelen)
  • Følg veien ca 1,9 km til bom
  • Etter bom er det ca 2,7 km til en bro med MOSETERTOPPEN skrevet med store bokstaver. Kjør IKKE under broen. 
  • Ta til høyre rett før broen
  • Følg veien ca 500 m og anneks 1B ligger inntil veien på venstre side 

Hvis du skal til anneks 2B, 3B eller 4B skal du kjøre forbi anneks 1B og følge veien videre nedover. Hold til høyre når det kommer veiskille. Etter ca 500 m kommer du til anneksene 2B, 3B og 4B på venstre side av veien. 2B er det første. I midten ligger 3B og innerst ligger 4B.