Rafting i Sjoa

Rafting

Elven Sjoa er kjent som en av verdens beste og mest populære elver for rafting. I tillegg til rafting tilbys elvekajakk, riverboard, juvvandring med mer. Familierafting tilbys fra 7 år og oppover.

Sjoa Raftingsenter ligger 81 km nord for Øyer sentrum.

Besøk nettsiden til Sjoa Rafting for mer informasjon.